Gaeilge Locha Riach Irish Classes

Oifigeach Gaeilge

Jul 14, 2015 discoverloughrea 0

Oifigeach Gaeilge Fáiltíonn Gaeilge Locha Riach roimh iarratais do phost mar Oifigeach Gaeilge. Riachtanais: Ardchaighdeán sa Ghaeilge idir scríofa agus labhartha Scileanna láidre idirphearsanta Bheith […]