Gael na Bliana

Gael na Bliana

Gael na Bliana – Ainmniúcháin á lorg

Beidh Gradam Gael na Bliana á bhronnadh againn ar dhuine/ar ghrúpa amháin sa cheantar atá i ndiaidh an Ghaeilge scríofa a chur chun cinn le bliain anuas.
.
…chun aitheantas a thabhairt do dhaoine i bpobal Bhaile Locha Riach a chuireann an Ghaeilge scríofa chun cinn i mbealaigh bheaga agus móra, ina n-áiteanna oibre agus ina saoil shóisialta, laistigh de phobal na Gaeilge agus lasmuigh de.

D’fhéadfadh le tógálaí a bheith i gceist atá i ndiaidh ainm Gaeilge a chur ar eastát, údaras stáit atá i ndiaidh comharthaíocht Gaeilge a chinntiú, duine atá tar-éis brú a chur ar údaráis stáit chun dátheangachas a chinntiú,
comharthaíocht siopa nó eile.

Fáiltíonn Gaeilge Locha Riach roimh ainmniúcháin do Ghradam Gaeil na Bliana ag an seoladh ríomhphost polmaglionain@pdst.ie seo roimh an 12 Mí na Nollag.

Have you spotted new Irish signage in Loughrea? Let us know… We want to give awards to individuals/ groups that have made the Irish language more visible in Loughrea. Send your nominations to us by emailing polmaglionain@pdst.ie by December 12th.

Discover Loughrea is brought to you by Loughrea Chamber of Commerce, supporting business locally. To list your event on Discover Loughrea please email discoverloughrea@gmail.com. For businesses in town interested in becoming a member of the Loughrea Chamber of Commerce please email loughreachamberevent@gmail.com