Campa Chill Chúile Irish Language Summer Camp

Campa Chill Chúile Irish Language Summer Camp

Campa Chill Chúile Irish Language Summer CampCampa Chill Chúile Irish Language Summer Camp

Dáta: 24 – 28 Mí Iúil 2017 Ionad: Scoil Náisiúnta Chill Chúile
Costas: €65 i gcomhair seachtaine *Lacáiste do theaghlaigh.
Aoisghrúpa: 6 – 12 bliana d’aois (leanaí bunscoile)

 Drámaíocht & Amhránaíocht
 Ceol & Ealaín
 Scéalaíocht
 Spórt agus Spraoi
 Turas lae
Is é seo an 16ú bliain de champa á rith ag Gaeilge Locha Riach. I mbliana tá áthas orainn an campa a thabhairt do SN Chill Chúile. Beidh múinteoirí cáilithe i gceannas ar an champa agus iad i mbun cluichí, ról-imirt, ealaín agus a lán eile, rudaí a chuirfeas go mór le sult a bhaint as an Ghaeilge a fhoghlaim. Tá páirc imeartha ann agus clós do chluichí peile, iománaíochta, srl., amuigh.
Má tá spéis agat sa champa, tar i dteagmháil linn. Is féidir áit a chur in áirint ar line nó teagmháil a dhéanamh linn agus cuirfidh muid foirm clárúcháin chugat.
Cuirfear fáilte roimh fiosrúcháin a dhéanamh.

Cláraigh: http://tinyurl.com/campagaeilge or email polmaglionain@pdst.ie

Dates: 24th – 28th July 2017 New venue: Kilcooley National School, Ballydavid
Cost: €65 for one week. *Family discount applies.
Age-group: 6 – 12 years of age

 Drama & Singing
 Art & Music
 Storytelling
 Spórt agus Spraoi (fun+games)
 Field Trips

Register now: http://tinyurl.com/campagaeilge or email polmaglionain@pdst.ie

This is Gaeilge Locha Riach’s 16th year of running an Irish summer camp and this year we are bringing the camp to Kilcooley National School. Qualified teachers will be in charge of the camp and will use games, role-play, art, quizzes and much, much more to make language learning an enjoyable experience. Playing fields and outdoor space will be used for outdoor activities and the camp also includes field trips.
If you are interested in the camp, please contact us. Places can be booked online or an enrolment form can be requested by email.

Discover Loughrea is brought to you by Loughrea Chamber of Commerce, supporting business locally. To list your event on Discover Loughrea please email discoverloughrea@gmail.com. For businesses in town interested in becoming a member of the Loughrea Chamber of Commerce please email loughreachamberevent@gmail.com