Seachtain na Gaeilge i mBaile Locha Riach – Irish Language Week in Loughrea

Seachtain na Gaeilge i mBaile Locha Riach

Seachtain na Gaeilge i mBaile Locha RiachSeachtain na Gaeilge i mBaile Locha Riach

Imeachtaí Sheachtain na Gaeilge i mBaile Locha Riach / Events for Irish language Week in Loughrea

The countdown to Loughrea’s St.Patrick’s Day is on, taking place on Friday, 17th March, with this years theme announced as “Swan Lake / Loch na hEala”.

10 – 17 Mí an Mhárta
Comórtas na bhFuinneog 2017 – Duais €200 agus Dealbh Comórtha

Bronnfar duais €200 agus dealbh comórtha ar an gnólacht/grúpa a chuireann an mhaisiú is fearr ar fhuinneog sa bhaile do Lá ‘le Pádraig. Déanfar an mholtóireacht ar Lá ‘le Pádraig ag baill de club óige an bhaile Spleodar agus ní mór go mbeadh Gaeilge feiceálach sa taispéantas.

A prize of €200 and a commemorative statue will be awarded to the business/ group which organises the best window decoration in the town for St. Patrick’s Day. The judging will take place on St. Patrick’s Day by members of the local Irish language youth club Spleodar and the Irish language should be prominent in the display.

Nathanna úsáideacha/ Suggestions are as follows:

Blessings
Gura fada buan thú – Long life
Go n-éirí an t-ádh leat – good luck
Go bhfága Dia an tsláinte agat – good health to you

Lá Fhéile Phádraig sona daoibh! Happy St Patrick’s Day
Lá ‘le Pádraig – St Patrick’s Day
Go n-eirí libh – Good luck (everyone)
Bainigí sult as an bhFéile Enjoy the festival
Céad Míle Fáilte (go Baile Locha Riach) A hundred thousand welcomes
An Ghaeilge Abú! Irish Forever!
A Ghaeilge, mo Ghrá tú – I love Irish
Beagán Gaeilge anseo – A little Irish here
Tá cúpla focal againn – We use our few words (of Irish)
Labhair Gaeilge liom- Speak Irish with me please
Gaeilge más é bhur dtoil! Irish Please! (plural)
Ná labhair liomsa nílim ag éisteacht! Don’t speak to me I can’t hear you!!
Bíonn blas ar an mbeagán – small bits are tastier

13 Mí an Mhárta:
An Píobaire Trodach/ Saothar Ceoil Éamonn Ceannt –
Léacht leis an Dr. Verena Ní Choimín
Leabharlann an Bhaile – 7pm – Loughrea Library, Church Street

Pléifidh an Dr Commins páirt Éamonn Ceannt, duine de shínitheoirí Fhorógra 1916, in Athbheochan na Gaeilge i dtús na 20ú hAoise. Ba sheinnteoir píb Uilleann agus Chogaidh araon é, chomh maith le bheith ina dhíograiseoir Gaeilge agus ina bhall tábhachtach den IRBÉ, agus bhí páirt lárnach aige i mbunú Chumann Píobairí Bhaile Átha Cliath agus ina n-iarrachtaí le stádas na n-uirlisí sin a athbhunú.

Dr Commins will explore the role of Éamonn Ceannt, a signatory of the 1916 Proclamation, in the Gaelic Revival of the early 20th century.  A player of both Uilleann and War pipes, as well as an Irish-language enthusiast and a key IRB member, Ceannt was central to the foundation of the Dublin Pipers’ Club and its attempts to restore the status of those instruments.

14 Mí an Mhárta
Tráth na gCeist Teaghlaigh / Family Table Quiz

Leabharlann an Bhaile – 7pm – Loughrea Library, Church Street

Ócáid do chách, idir óg agus aosta, ceisteanna i nGaeilge le cúnamh dóibh siúd ar bheagán Gaeilge. Go leor duaiseanna.

Test yourself and the family at the annual bilingual Table Quiz (Tráth na gCeist). An event for all, young and old, fluent or cúpla focail. Loads of prizes and help for those whose Gaeilge is rusty.

Entry €5 per adult, €2 per child – teams of 4.

15 Mí an Mhárta
Comórtas Scrabble – Scrabble Competition
Tigh Dawdy – 8pm – Dawdy’s, Main Street
Deis ag Gaeilgeoirí teacht le chéile agus cluiche Scrabble a imirt – bígí linn

Facebook: facebook.com/gaeilge.lochariach

St. Patrick’s Day Parade Loughrea: facebook.com/PatricksDayParadeLoughrea

Discover Loughrea is brought to you by Loughrea Chamber of Commerce, supporting business locally. To list your event on Discover Loughrea please email discoverloughrea@gmail.com. For businesses in town interested in becoming a member of the Loughrea Chamber of Commerce please email loughreachamberevent@gmail.com